Част четвърта

Забвение

Они шляпаше по паветата на улицата, оставяйки мокри петна след себе си. Дъждът я бе застигнал малко след като бе напуснала кръчмата и наблизо нямаше къде да се скрие, затова тя просто продължи напред.

Continue reading Част четвърта

Част трета

Посока

Слънцето я посрещна по възможно най-подлия начин – блестеше право в очите й през малка пролука в иначе плътните завеси – и прекъсна я изтръгна от мъртвешкия сън. Они едва отлепи клепачи и установи, че има неистови болки в главата.

Continue reading Част трета

Част първа

Пътник  

Дървената врата на старата кръчма се отвори с протяжно скърцане. Полупияните посетители извърнаха глави в унисон със звука и зачакаха търпеливо, също както всеки друг път. Крайпътната страноприемница често посрещаше гости от близо и далеч – търговци от странни земи, пътници от далечни страни, пияници от съседната кръчма. Редовните й посетители бяха свикнали с миризмата както на ново и непознато, така и на старо и съмнително. Continue reading Част първа

Двадесет

Избор

Сорин едва си поемаше дъх. След втората огнена топка, която опърли ръката му, вече бе започнал да схваща как да избягва залповете на Оливър, но проблемът бе друг. Тесният коридор бе започнал да се пълни с пушек и крадецът срещаше трудности с по-елементарни дейности, като например дишане. Димната завеса го бе отделила от Они, която водеше ожесточен двубой с Маршал някъде напред. Continue reading Двадесет