Домовой (работно заглавие)

Това е/ще е една…странна история. Която няма да мога да пиша често. Но нямам намерение да я зарязвам.

Всичко с времето си.

1 – Вълшебно кексче