Част четвърта

Забвение

Они шляпаше по паветата на улицата, оставяйки мокри петна след себе си. Дъждът я бе застигнал малко след като бе напуснала кръчмата и наблизо нямаше къде да се скрие, затова тя просто продължи напред.

Continue reading Част четвърта

Част трета

Посока

Слънцето я посрещна по възможно най-подлия начин – блестеше право в очите й през малка пролука в иначе плътните завеси – и прекъсна я изтръгна от мъртвешкия сън. Они едва отлепи клепачи и установи, че има неистови болки в главата.

Continue reading Част трета

Част първа

Пътник  

Дървената врата на старата кръчма се отвори с протяжно скърцане. Полупияните посетители извърнаха глави в унисон със звука и зачакаха търпеливо, също както всеки друг път. Крайпътната страноприемница често посрещаше гости от близо и далеч – търговци от странни земи, пътници от далечни страни, пияници от съседната кръчма. Редовните й посетители бяха свикнали с миризмата както на ново и непознато, така и на старо и съмнително. Continue reading Част първа